Android ListViewde Radio Buttonları Tek Seçimli Ayarlamak

bu olayı activity dosyasında (java) dosyası AbsListView.MultiChoiceModeListener classından setMultiChoiceModeListener(AbsListView.MultiChoiceModeListener) kullanarak yazacağınız singleChoice ile gerçekleştirebilirsiniz. layout dosyasında da android:choiceMode=”singleChoice”.

Hope it works