Jackson ObjectMapper İle Gelen Kompleks Json Dataları Okumak

Herkese Merhaba.

Android ile online bi uygulama yazıyorsanız işleyeceğiniz datayı object halinde gönderip almanın en güzel yolu object okuyucuları kullanmak. Jackson amcanın object mapper ı da bunlardan bi tanesi. Complex Type Datayı şu şekilde handle ediyoruz :

List<Classismi> Objeismi= mapper.readValue(servistenveyabaskabirsourcedangelenjson, mapper.getTypeFactory().constructCollectionType(List.class, Classismi.class));
int size = Objeismi.size();
size bir sayı dönecektir. Bu complex type da gelen aynı türden birden fazla objenin sayısı olacaktır.

Örneğin

 [{ "name" : "mehmet","surname" : "fasil" }, { "name" : "wolchald","surname" : "thehacker" }]

şeklinde gelecek olan datayla classismi.class şeklindeki objemizden iki adet elde etmiş olacağız. yazacağımız for döngüsüyle de objeismi.get() şeklinde gelen aynı türdeki her array item a erişebiliriz.

Hope it works.