19 Tem 2019

Home

Oracle

Temel Oracle Sql Cümleleri 

Oracle üzerinde örnek database ile yazılan örnek DML cümleleri İki ayrı kolonu birleştirip yeni bir kolon adıyla select işlemi select first_name||’ ‘ || last_name as “Adı Soyadı”, CONCAT(first_name,last_name) adisoyadi FROM…

DotNet

.Net Enum Type’dan Description Almak 

lookup şeklinde tanımlı enum typelarımız varsa bu enumların description (açıklama) kısımlarını çekebileceğimiz örnek fonksiyonumuz : Public Enum Enums BIRINCI_ENUM = 1 IKINCI_ENUM = 2 End Enum bu enumların description bilgilerini…