Bi gece yarısı lazım olan böylesi bi fonksiyon şu şekildedir 🙂

function isTcKimlik($tc)
{
if(strlen($tc) < 11){ return false; }
if($tc[0] == '0'){ return false; }
$plus = ($tc[0] + $tc[2] + $tc[4] + $tc[6] + $tc[8]) * 7;
$minus = $plus - ($tc[1] + $tc[3] + $tc[5] + $tc[7]);
$mod = $minus % 10;
if($mod != $tc[9]){ return false; }
$all = '';
for($i = 0 ; $i < 10 ; $i++){ $all += $tc[$i]; }
if($all % 10 != $tc[10]){ return false; }

return true;
}

Şimdi de yukarıda yazdığımız fonsiyonu örnek bir kod içinde gösterelim

$tc = "12345678910";
if(isTcKimlik($tc)){
echo "Bu bir tc kimlik numarasıdır.";
}else{
echo "Bu bir tc kimlik numarası değildir.";
}

Ayrıca Nüfus Vatandaşlık İşleri GM nin web servisini aşağıdaki gibi bir örnekle kullanarak ta tckimlik numarası doğrulaması yapabilirsiniz.

$client = new SoapClient("https://tckimlik.nvi.gov.tr/Service/KPSPublic.asmx?WSDL");
try{
 $requestData = array( 
  "TCKimlikNo" =>"örnek tc kimlik numarası buraya girilir",
  "Ad" => "ad buraya girilir",
  "Soyad" => "soyad buraya girilir",
  "DogumYili" => "doğum yılı buraya girilir"
  );
 $result = $client->TCKimlikNoDogrula($requestData);
 if ($result->TCKimlikNoDogrulaResult){
  echo "TC Kimlik Numarası Geçerli";
 }else{
  echo "TC Kimlik Numarası Hatalı";
 }
}
catch (Exception $ex){
 echo $ex->faultstring;
}

Hope it works.