Elimizde bir tane kisi classı var ve diyelim ad,soyad gibi iki tane nesneleri var.class içindeki get ve set metotları da bu nesnelere erişimi sağlıyor.

 List kisilerim = new ArrayList();

for(int i=0;i<=2;i++){
Kisi k = new Kisi();
k.setAd("Mehmet"+i);
k.setSoyad("FASIL"+i);
kisilerim.add(k);
}

Yukarıdaki arraylist objeden farkını almak istediğim yeni bir arraylist obje daha yapayım

   List yeniKisiler = new ArrayList();
   for(int i=0;i<1;i++){
Kisi nk = new Kisi();
nk.setAd("Mehmet"+i);
nk.setSoyad("FASIL"+i);
kisilerim.add(nk);
}

here is the magic:)

   kisilerim.removeAll(yeniKisiler);