Merhaba. Android bir cihazdan bluetooth üzerinden yazıcılara yazdırma işlemi yaptırabilmek için kullanacağımız bir kaç android sınıfı var. Herşeyden önce android cihazın etraftaki erişilebilir yazıcıları bulmalı ve bağlanmalıyız. Aşağıdaki fonksiyon ile yazıcıya bağlanabiliriz. İnternet üzerinde çok farklı kullanımlarla bağlanmak mümkün. Ama temel olarak kullanılan BuletoothAdapter üzerinden oluyor.

	
void YaziciBul() {

		try {
			mBluetoothAdapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter();

			if (mBluetoothAdapter == null) {
				//bluetootha erişemedik.default adapter sorunu
			}

			if (!mBluetoothAdapter.isEnabled()) { //açık değilse intent ile bluetooth ayarlarına gönderelim
				Intent enableBluetooth = new Intent(
						BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_ENABLE);
				startActivityForResult(enableBluetooth, 0);
			}

			Set pairedDevices = mBluetoothAdapter
					.getBondedDevices();
			if (pairedDevices.size() > 0) {
				for (BluetoothDevice device : pairedDevices) {

					//diyelim yazıcımızın ismini biliyoruz. bir tanesine eşleyebilriiz. dilersek tüm erişilebilir yazıcıları listeleyip sunabiliriz. 
					if (device.getName().equals("MEHMET")) {
						mmDevice = device;
						break;
					}
				}
			}else{
            //yazıcıyı bulamadık.
             }
		} catch (NullPointerException e) {
			e.printStackTrace();
		} catch (Exception e) {
			e.printStackTrace();
		}
	}

yazıcımızı bulduk. şimdi de bağlanalım.

void Baglan() throws IOException {
		try {
			// Standard Seri Port Servis Id'si
			UUID uuid = UUID.fromString("00001101-0000-1000-8000-00805f9b34fb");
			mmSocket = mmDevice.createRfcommSocketToServiceRecord(uuid);
			mmSocket.connect();
			mmOutputStream = mmSocket.getOutputStream();
			mmInputStream = mmSocket.getInputStream();

		} catch (NullPointerException e) {
			e.printStackTrace();
		} catch (Exception e) {
			e.printStackTrace();
		}
	}

bağlantı yapıldı. mmOutputStream ve mmInputStream bağlantı için hazır. bir sonraki dersimizde bluetooth yazıcıya data göndermek için dinlemeye başlayacağız. (listener,handler)

Hope it works.

3 thoughts on “Android Üzerinden Bluetooth Yazıcıya Birşeyler Göndermek -1 (Yazıcıları Bulmak ve Bağlanmak)”

 1. yazının tarihi 17 ocak ve sonundaki “1” eki devamı geleceğine işaret. yaklaşık 2 ay geçti nerde bu devam yazısı. geronimo.

Comments are closed.