selamlar. bir önceki yazımızda android bir cihazdan bluetooth yazızıya bağlanmıştık. şimdi sıra geldi metin yazdırmaya. aşağıda tanımladığımız fonksiyonlarla sırayla yazıcıya metin gönderip yazıcıyı kapatacağız.

/*bu listener ile yazıcıya göndereceğimiz datayı dinleyelim*/
  void beginListenForData() {
    try {
      final Handler handler = new Handler();
      
      //Yeni bir satır 
      final byte delimiter = 10;

      stopWorker = false;
      readBufferPosition = 0;
      readBuffer = new byte[1024];
      
      workerThread = new Thread(new Runnable() {
        public void run() {
          while (!Thread.currentThread().isInterrupted()
              && !stopWorker) {
            
            try {
              
              int bytesAvailable = mmInputStream.available();
              if (bytesAvailable > 0) {
                byte[] packetBytes = new byte[bytesAvailable];
                mmInputStream.read(packetBytes);
                for (int i = 0; i < bytesAvailable; i++) {
                  byte b = packetBytes[i];
                  if (b == delimiter) {
                    byte[] encodedBytes = new byte[readBufferPosition];
                    System.arraycopy(readBuffer, 0,
                        encodedBytes, 0,
                        encodedBytes.length);
                    final String data = new String(
                        encodedBytes, "US-ASCII");
                    readBufferPosition = 0;

                    handler.post(new Runnable() {
                      public void run() {
                        datagosterilecekAlan.setText(data);
                      }
                    });
                  } else {
                    readBuffer[readBufferPosition++] = b;
                  }
                }
              }
              
            } catch (IOException ex) {
              stopWorker = true;
            }
            
          }
        }
      });

      workerThread.start();
    } catch (NullPointerException e) {
      e.printStackTrace();
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }

  /*
   * Datayı gonderelim
   */
  void sendData() throws IOException {
    try {
      
      // kullanici tarafından girilen deger
      String msg = textbox.getText().toString();
      msg += "n";
      
      mmOutputStream.write(msg.getBytes());
      
    } catch (NullPointerException e) {
      e.printStackTrace();
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }

  /*
   * bluetooth yazıcı ile olan bağlantıyı kapatalım
   */
  void closeBT() throws IOException {
    try {
      stopWorker = true;
      mmOutputStream.close();
      mmInputStream.close();
      mmSocket.close();
    } catch (NullPointerException e) {
      e.printStackTrace();
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }