KAMU KURUMLARINDA BİLİŞİM EKOSİSTEMİ

Kamu kurumlarının bilişim altyapılarının kurulması, işletilmesi ve ihtiyaçlara göre revize edilmesi süreçlerinde genel olarak kabul görmüş bir ekosistem söz konusudur. Bu ekosistem genel olarak; 1)      Kamu kurumu 2)      Tedarikçi Firmalar 3)      Hizmet Sağlayan Firmalar 4)      Diğer Aktörler Şeklinde sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırma tüm kamu kurumları için tipik bir örnek olabileceği gibi bazı kamu kurumlarında çeşitli koşullar…