Herkese Merhaba.

Android ile online bi uygulama yazıyorsanız işleyeceğiniz datayı object halinde gönderip almanın en güzel yolu object okuyucuları kullanmak. Jackson amcanın object mapper ı da bunlardan bi tanesi. Complex Type Datayı şu şekilde handle ediyoruz :

List<Classismi> Objeismi= mapper.readValue(servistenveyabaskabirsourcedangelenjson, mapper.getTypeFactory().constructCollectionType(List.class, Classismi.class));
int size = Objeismi.size();
size bir sayı dönecektir. Bu complex type da gelen aynı türden birden fazla objenin sayısı olacaktır.

Örneğin

 [{ "name" : "mehmet","surname" : "fasil" }, { "name" : "wolchald","surname" : "thehacker" }]

şeklinde gelecek olan datayla classismi.class şeklindeki objemizden iki adet elde etmiş olacağız. yazacağımız for döngüsüyle de objeismi.get() şeklinde gelen aynı türdeki her array item a erişebiliriz.

Hope it works.