Bi gece yarısı lazım olan böylesi bi fonksiyon şu şekildedir 🙂

function isTcKimlik($tc)
{
if(strlen($tc) < 11){ return false; }
if($tc[0] == '0'){ return false; }
$plus = ($tc[0] + $tc[2] + $tc[4] + $tc[6] + $tc[8]) * 7;
$minus = $plus - ($tc[1] + $tc[3] + $tc[5] + $tc[7]);
$mod = $minus % 10;
if($mod != $tc[9]){ return false; }
$all = '';
for($i = 0 ; $i < 10 ; $i++){ $all += $tc[$i]; }
if($all % 10 != $tc[10]){ return false; }

return true;
}

Şimdi de yukarıda yazdığımız fonsiyonu örnek bir kod içinde gösterelim

$tc = "12345678910";
if(isTcKimlik($tc)){
echo "Bu bir tc kimlik numarasıdır.";
}else{
echo "Bu bir tc kimlik numarası değildir.";
}

Ayrıca Nüfus Vatandaşlık İşleri GM nin web servisini aşağıdaki gibi bir örnekle kullanarak ta tckimlik numarası doğrulaması yapabilirsiniz.

$client = new SoapClient("https://tckimlik.nvi.gov.tr/Service/KPSPublic.asmx?WSDL");
try{
 $requestData = array( 
  "TCKimlikNo" =>"örnek tc kimlik numarası buraya girilir",
  "Ad" => "ad buraya girilir",
  "Soyad" => "soyad buraya girilir",
  "DogumYili" => "doğum yılı buraya girilir"
  );
 $result = $client->TCKimlikNoDogrula($requestData);
 if ($result->TCKimlikNoDogrulaResult){
  echo "TC Kimlik Numarası Geçerli";
 }else{
  echo "TC Kimlik Numarası Hatalı";
 }
}
catch (Exception $ex){
 echo $ex->faultstring;
}

Hope it works.

Category : Php

2 thoughts on “Php Tc Kimlik Numarası Doğrulama Fonksiyonu”

 1. bu kodu nasıl kullanıcaz anlatabılırmısın. sıtenın neresıne koymam gereklı ?nasıl yapmalıyım?

  1. kullanmak istediğin sayfa veya sayfanın ilgili kısmını gönderirsen implement edip göndereyim.

Comments are closed.