Daha farklı bir yöntem: aşağıdaki çalıştıracağımız script ile aşama aşama update ve tracking olaylarına bakalım

declare @sql varchar(max)
set @sql = '' --tanimlama
select
        @sql = @sql +
        'alter table dbo.[' + object_name(object_id) + '] disable change_tracking' + char(13) + char(10) +
        'alter table dbo.[' + object_name(object_id) + '] enable change_tracking' + char(13) + char(10)       
from
        sys.change_tracking_tables --tracking sistem tablolarını update etme.
exec (@sql)
 
SELECT CHANGE_TRACKING_CURRENT_VERSION(), CHANGE_TRACKING_MIN_VALID_VERSION(OBJECT_ID('MyTable')) --versiyon kontrolü